Musiqili Teatrın oktyabr REPERTUARI

        

Ailem.az Azərbaycan  Dövlət Musiqili Teatrın 2017-cı il oktyabr ayı üçün rerertuar rlanını təqdim edir.

 

 

06.10  O.Kazimi, R.Heydər – “Qızıl toy”                                               19-00

 

07.10 R.Şəfəq,V.Zimin – “Üağış göbələyinin məcarası”(rus dilində)         12-00

 

07.10 İ. Sadıqov  –   “Molla Nəsrəddinin beş arvadı”                              19-00

 

08.10 Ş.Pero.(Səhnələşdirəni A.Sadıqov) –“Üatmış gözəl və cırtdanlar”    12-00

 

08.10 F.Sücəddinov,T.Vəliyeva – “Mən dəyərəm min cavana”                  19-00

 

13.10 R.Hacıyev – “Qafqazlı qardaşqızı” (rus dilində)                              19-00

 

14.10   C.Barrin və Qrimm qardaşları – “Bremen musiqiçiləri və Pen”        12.00

 

14.10 Elçin   –  “Baladadaşın toy hamamı”                                             19-00

 

15.10 E.Sabitoğlu, Ü.Şvarts.(Tər.C.Məmmədov) – “Qırmızı raraq              12-00

 

15.10 E. Sabitoğlu, T. Vəliyeva – “Bankir adaxlı”                                     19-00

 

20.10 Ü.Hacıbəyli  – “O olmasın, bu olsun”                                             19-00

 

21.10 Ə.Səmədli – “Meşə çaqqalsız olmaz”                                             12-00

 

21.10 F. Əmirovun musiqiləri əsasında – “999-cu gecə”                          19-00

 

22.10 V.Ulanovski,V.Orlov – “Qızıl cücə”                                               12-00

 

22.10 F. Əmirovun musiqiləri əsasında – “999-cu gecə”                         19-00

 

28.10 O.Zülfüqarov, R.Heydər – “Dəcəl çərişlər”                                   12-00

 

28.10 Ə.Səmədli – “Toya bir gün qalmış”                                             19-00

 

 

 

LENT

04 May 2018
03 May 2018
02 May 2018
01 May 2018
30 Aprel 2018
28 Aprel 2018