Musiqili Teatrının mart REPERTUARI

Ailem.az Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının 2018-ci il mart ayı üçün repertuar planını təqsim edir.

 

02.03   Ü.Hacıbəyli – “Ər və arvad”                                                              19-00  

 

03.03 E.Sabitoğlu,Y.Şvarts.(Tərc.C.Məmmədov) - “Qırmızı papaq”                    12-00

 

03.03 R.Mirişli,M.Haqverdiyev   - “Amerikalı kürəkən”                                      19-00

 

04.03 R.Şəfəq,V.Zimin – “Yağış göbələyinin macərası”(rus dilində)                    12-00

 

04.03 İ. Sadıqov (Tərc. D.Mustafayev)  – “Molla Nəsrəddinin beş arvadı”           19-00

 

08.03 Ə.Səmədli –“Toya bir gün qalmış”                                                        19-00  

 

10.03 M.F.Axundzadə -“Hacı Qara”                                                                        12-00

 

10.03 Ə.Əmirli -  “Nuri-didə Ceyhun”                                                               19-00       

 

11.03 R.Ağayeva, A.Xayt,A.Kurlyanski -“Bir dayan, canavar!”(rus dilində)         12-00

 

11.03 Ü.Hacıbəyli  – “O olmasın, bu olsun”                                                     19-00

 

16.03 Ə.Əmirli -  “Nuri-didə Ceyhun”                                                              19-00

 

17.03 Ə.Səmədli -“Meşə çaqqalsız olmaz”                                                       12-00

 

17.03 F.Sücəddinov,T.Vəliyeva – “Mən dəyərəm min cavana”                             19-00

 

18.03 Rus xalq nağılı   -  “Qoğalın sərgüzəştləri”  (rus dilində)                              12-00

 

18.03 Ü.Hacıbəyli  - “Arşın mal alan”                                                                 19-00      

 

23.03 Ü.Hacıbəyli  – “O olmasın, bu olsun”                                                       19-00

 

24.03 V.Ulanovski,V.Orlov – “Qızıl cücə” (rus dilində)                                          12-00      

 

24.03 E. Sabitoğlu, T. Vəliyeva -“Bankir adaxlı”                                                  19-00

 

25.03 O.Zülfüqarov, R.Heydər - “Dəcəl çəpişlər”                                                12-00

 

25.03 Elçin   - “Baladadaşın toy hamamı”                                                         19-00

 

27.03 Azərbaycan və İran aktyorlarının iştirakı ilə  konsert                                  19-00

 

29.03 Ü.Hacıbəyli  - “Arşın mal alan”                                                                19-00

 

30.03 Azərbaycan və İran aktyorlarının iştirakı ilə konsert                                   19-00

 

31.03 Ə.Əmirli -  “Nuri-didə Ceyhun”                                                               19-00       

LENT

04 May 2018
03 May 2018
02 May 2018
01 May 2018
30 Aprel 2018
28 Aprel 2018